Kategoriler
Genel

Reklam Psikolojisi


Günümüzde psikoloji bilimi çoğu sektörde faaliyet göstermektedir ve sektörlerden bazıları için psikoloji diğer disiplinlerden çok daha önem arz etmektedir. Bu yazımda sizlere reklam sektörü ve reklamcılığın psikoloji ile olan ilişkisinden bahsedeceğim.

“Reklam” “(Fr. Reclame) bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” olarak tanımlanmaktadır.

Reklamcılık sektörü, farklı disiplinler ile ilgili bilgi birikimine ihtiyaç duyan bir sektördür. Bir reklamcılık uzmanı, kişisel ve kültürel olarak tüm sosyal bilim alanları ile alakadar ve hakim olmalıdır. Bu alanlara örnek olarak siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinler en önde gelenleri olarak göze çarpmaktadır. Reklamcılık, bir çalışma alanı olarak müşteri ve üretici arasında bir köprü işlevi görmektedir diyebiliriz. Bu işlevi gerçekleştirirken alıcı ve kaynak arasındaki etkileşimi sağlamak amacı ile bir iletişim aktivitesi yapmaktadır. Bu aktivite çeşitli sosyal ve psikolojik yöntemler kullanılarak alıcıyı ikna edebilmektedir. Sorun çözücü bir ürün veya başka birşeyin pazarlanması yada sunumunda ise hedef kitleye; bir değişiklik sağlama, sorun çözme çabası içererek ” algı yönetimi ” işlevini üstlenmektedir. Hatta ürün veya hizmetin sağlayıcısı olan kişi veya kurumlara olan güveni arttırmak amacı ile yapılan işin veya hizmetin topluma ya da alıcıya yapmış olduğu katkıları ön plana alarak ” itibar yönetimi ” yapılmaktadır.

Bazı reklamlarda bu örneklerin çok daha detaylı uç noktalarını görebilmekteyiz. Günümüzde reklam firmaları bu tarz girişimlerde bulunurken, psikoloji bilimini merkezde tutarak bir hedef kitle analizi oluşturmaktadırlar. Hedef kitle yapılan işler sonucunda, davranış veya fikirlerin değişmesinin beklendiği kişi yada kişilerdir. Amaçlanan mesajın, istenilen yere istenildiği şekilde iletilebilmesi için hedef kitlenin tam olarak kavramsal hale getirilmesi gerekmektedir. Bu süreci uzmanlar hedef kitleyi davranışlarına etki eden psikolojik özellikler; öğrenme süreci, güdülenme, kişilik ve inançlar gibi psikolojik etmenler halinde incelemektedir. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen demografik tanıma göre reklam ve psikoloji uzmanları hedef kitle üzerinde uyarıcı etki yapaması beklenilen reklamlar tasarlamaktadırlar.

Kaynaklar

– NI, Lan (2009). “Strategic Role of Relationship Building: Perceived Links Between

Employee-Organization Relationships and Globalization Strategies”, Journal

of Public Relations Research, 21 (1), pp (100-120).

– Aslan, V. (2012). Reklam iletilerinde tüketici davranışlarını belirleyen psikolojik etmenler:

Üniversitelerin gazete reklamları uygulama örneği. The Turkish Online Journal of Design

Art and Communication, 3(3), 9-17.

– Bal.P.N. (2020). Reklam, kültür ve iletişim. IBAD Journal of Social Sciences, 7, 167-182.

Kategoriler
Genel

Kendine Has Bir Eğitim Yöntemi: Montessori Felsefesi


Montessori Eğitim Yaklaşımı, erken yaşlarda çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayarak zaman içerisinde kendisine yetebilen bir birey haline gelmesi olarak tanımlanır. Buna ek olarak tanımımıza, çocukların kararlarını kendi verebilen, verdiği kararların sorumluluklarını alabilen, kendini ifade edebilen ve çalışma özerkliğine sahip bireyler olmaları için destekleyici bir eğitim felsefesi olduğunu da ekleyebiliriz. Çocuğun birey olma yolculuğu sırasında, bu eğitim yönteminin önemli özelliklerden biri de çocuğun psikolojik dayanıklılığına katkısıdır (Saki, 2020).

Özellikle erken yaşlarda ve çocuğu merkeze alan bir eğitim yöntemi olmasının yanısıra düzenli bir ortam yaratarak çocuğun bireysel öğrenimi ve özgürce kendi seçimlerini yönetebilme imkanlarını sağlar. Çocuğun psikolojik ve doğasına uygun meyilleri göz önünde bulundurularak gelişimleri desteklenir. Bu kişisel eğitim süreci ailenin katılımını da kapsar (Yavaş, 2020). 

Bu eğitim yönteminde yalnızca yöntem değil, öğrenme ve öğretim de önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla eğitici olacak ortamında etkisi büyüktür. Çocuğa özerklik ve yeni şeyler keşfetme imkanları sunan bir ortam son derece yardımcı nitelikte olacaktır. Renkler, malzeme, yapı ve şekiller doğal ortamda düzenlenemesede yapay ortam çocuğun gelişiminde amacına uygun yönetilebilir. Plastik, son derece kullanışsız oyuncaklar yerine ahşap vb. doğal, çocuğa zarar vermeyecek oyuncaklar tercih edilebilir. Bu aynı zamanda bu ortamda ki mobilyalar içinde geçerlidir (B. Kıymaz, 2020) 

‘Çocukluk’ kavramı toplumsal bir kategori olarak incelenmektedir ve toplumu etkilediği gibi toplumdaki bireylerin bakış açısından da etkilenir. Çocuklar toplumla bu denli etkileşim içerisinde oldukları için çocukların özgürleşmesi yetişkinleri ve toplumu özgürleştirecektir. Çünkü topluma sağlıklı birey kazandırabilmenin ilk aşaması çocukluktan geçer (Saki, 2020)

Bu eğitim metoduna kendi adını veren Maria Montessori, bir psikiyatri kliniğinde asistan doktor olarak çalıştığı sırada, çocuklar için o dönemden son derece bağımsız ve ilginç çalışmalar ortaya koymuştur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışan Montessori, bu güçlüğün dahi çocukların öğrenmelerine engel olmayacağını yalnızca her çocuğun öğrenme süreçlerinin farklı olduğunu ifade etmiştir. Daha sonra çocuk odaklı, geleneksel eğitim metoduna karşın bu eğitim yöntemini geliştirmiştir. Çocuğun, doğanın bir yansıması olduğunu düşünen teorisyen Maria Montessori’nin şu cümleleri bize bu eğitim yöntemini kendi ağzından gayet net açıklamaktadır: “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori yöntemi budur.” (Saki, 2020) 

Kaynaklar

Saki, H. (2020). Montessori felsefesi ile eğitim alan 24-72 ay arası çocukların psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Yavaş, M. (2020). Montessori ve Meb okul öncesi eğitim programında eğitim gören çocukların değer düzeyleri sosyal yetkinlik ve davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

B. Kıymaz, C. (2020). Montessori eğitim yönteminin çocuk mobilya tasarımına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Kategoriler
Genel

Utangaçlığın Üstesinden Gelebilir Misiniz?Utangaçlık neden kaynaklanır, giderilebilir mi? Bir partiye gittiğinizde diğer insanlarla tanışıp konuşma fikri sizi korkutuyor mu? Ya da kitle önünde konuşma veya sunum yapacağınızı düşünmek bile sizi terletiyor mu? Öyle ise yalnız değilsiniz. Akindele Michael utangaç bir çocuktu. Nijerya’da çoğu zamanını aile evinde geçiriyordu. Anne ve babası ise hiç de utangaç değildi. Akindele kendi utangaçlığını […]

Kategoriler
Genel

Alzheimer


Unutmak mı? Unuttuğunu bile bilmemek mi? Kim olduğunuzu bilmek, aynaya baktığınızda kendinizi tanımak, sevdiklerinizin isimlerini ve onlarla paylaştığınız her anı unutmak sizce nasıl olurdu? Alzheimer, insanın yaşarken bir yandan da yok oluşudur. 

   Merkezi sinir sisteminin bazı kısımlarında sinaps ve nöronların yok olmasıyla ortaya çıkan bir demans türüdür alzheimer (Özkay, Öztürk ve Can, 2011). Demans ise, zihinsel birçok becerinin hastalıklar nedeniyle zayıflaması durumudur. Alzehimer hastalığının görülmesine ortam sağlayan pek çok sebep vardır. Bunlardan ilki, genetik yatkınlıktır. Bir diğeri ve en çok risk faktörü taşıyan 65 yaş üstü insanlardır. Çevresel faktörler içerisinde eğitim seviyesi, kazalara bağlı travmalar ve depresyon gibi etkenlerinde sebep olabileceğine araştırmacılar yer vermiştir (Özkay, Öztürk ve Can, 2011). 

    Hastalığın klinik tanısında kullanılan iki ölçüt bulunmaktadır. Ölçütler neticesinde alzheimer seyrinde 7 evre öne sürülmüştür. Fakat belirtiler hastadan hastaya değişim göstermektedir. Evreler, çok hafiften-çok şiddetli  bilişsel zayıflık sıralamasına doğru ilerler. Çok hafif ve hafif bilişsel zayıflık evrelerinde, kişi nesnelerin yerini unutmayla başlayan daha sonra eşyaları kaybetmeyle devam eden, kelime seçimleri ve tanıdıklarının isimlerini unutmasından oluşan evrelerdir. Orta ve şiddetli bilişsel zayıflık evreleri daha zorlu evrelerdir. Kişi artık kendi geçmişini unutmaya başlar ve genellikle içine kapanıktır. Yer-zaman kavramı karışmış ve nesnelerin işlevlerini unutmuştur. Basit kişisel gereksinimleri içerisindeki tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarda yardıma ihtiyacı vardır. Çok şiddetli bilişsel zayıflık evresinde hasta artık yataktan kalkamaz durumda bütün ihtiyaçlarında yardıma muhtaç ve konuşma yetisi neredeyse son bulmuş durumdadır. Bütün bu kayıpların yanında davranışsal pek çok değişiklikte beraberinde görülür. Saldırganlaşabilir, sebepsiz gezintilere çıkabilir, uyku sorunları yaşayabilir ve sanrılara tutulması buna örnektir. Hastalık yok olmamakta sadece ilaç ve klinik tedavilerle etkileri azaltılmaktadır ( Özkay, Öztürk ve Can, 2011).

   Alzheımer oldukça sinsi başlayan ve hızlı ilerleyen bir hastalık olup teşhisi ve tedavisi uzun bir süreçtir. Hastalıkla mücadele etmek hasta kadar yakınları içinde çok zordur. Elimizden gelen tek şey hastaya temel ihtiyaçları doğrultusunda bakım vermek ve fotoğraf albümleriyle,şarkılarla,doğayla iç içe  zaman geçirmesine özen göstererek hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilmektir.

Kaynaklar

Özkay, Ü., Öztürk, Y., Can, Ö. (2010) Yaşlanan Dünyanın Hastalığı:Alzheimer Hastalığı. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2011:18(1)/35-42.

Kategoriler
Genel

Hastalık Hastası Olup Olmadığınızı Test EdinHastalık hastaları sürekli olarak feci bir hastalıktan; hatta aynı anda birkaç feci hastalıktan ölüyor olmanın korkusuyla yaşarlar.. ‘Hastalık hastalığı’ ile ilgili olarak herkesin kendi değerlendirmesini yapmasına imkân tanıyan aşağıdaki testi yanıtlayın kararınızı verin. Puanlama 1 Hiç2 Biraz3 Orta4 Fazlaca5 Çok fazla 1 Sağlığınız hakkında çok fazla endişeli misiniz? 1 2 3 4 5 2 Vücudunuzla […]

Kategoriler
Genel

TevazuBir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaşi Veli’nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergâhlar ayni zamanda aşevi işlevi görürlermiş. Durumu Hacı Bektaşi Veli’ye anlatır ve Hacı Bektaşi Veli  “ helal değildir” diye bu […]

Kategoriler
Genel

Motivasyon ve başarı için için tam 50 taktik!Motivasyon, mutlu ve başarılı olmak için hayati önem taşır. Aşağıdaki ipuçları, kendi kendinizi motive etmenize ve bunu sürdürebilmenize yardımcı olacaktır. Bunlar, pratik ve sonuca yönelik tavsiyelerdir. Uygulamadığınız sürece, genel kültürden öteye geçmeyeceklerdir. 1. HİKAYENİZİ YAZIN Temiz bir kağıda bir iki paragraf olacak şekilde arzu ettiğiniz geleceğin hikayesini yazın. Gelecekte yapmakta olduğunuz şeyi, yaşadığınız yeri ve […]

Kategoriler
Genel

Kişisel Özellikler ve 9 Farklı Kişilik TipiÇeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar  arasındaki benzerlikleri vurgular. Yine de, diğerleriyle olan tüm benzerliklerine rağmen her insan gerçekte eşsizdir. Bu yüzden hiç bir test ve sınıflandırma bir insanı tam olarak tanımlamaya yetmez. Testlerle ve sınıflandırmalarla bir insan hakkında ancak genel bir fikir edinebiliriz. Bizler yine de hem kendimizi hem de çocuklarımızı daha iyi tanıyabilmek […]

Kategoriler
Genel

Yaz tatili bilgisayar başında geçmesin!Sekiz aylık bir eğitim döneminin ardından okullar kapandı… Çocuklar bütün zamanlarını bilgisayar başında ya da oyun oynayarak mı geçirecek? Sekiz aylık bir eğitim döneminin ardından okullar kapandı… Çocuklar bütün zamanlarını bilgisayar başında ya da oyun oynayarak mı geçirecek? Aile büyükleri rehberlik ederse çocuklar da zamanını daha iyi değerlendirebilir. Ziyaretler, sosyal aktiviteler, geziler ve tabii ki […]

Kategoriler
Genel

Foto Galeri: Tırtılın Başarı İsteğiÇok isterseniz olur derler. Bu tırtılın hayatı bunu kanıtlar gibi. İlk resme tıklayın ve açılan oklar ile ileri geri yaparak resimleri inceleyip okuyabilirsiniz.