Kategoriler
Genel

Otizmde Beslenme ve Diyet Üzerine Tezler


Paylaş

AYŞE HÜMEYRA BİÇER Exploration of the nutritional status and behaviours of some overweight and obese children with autism spectrum disorder in istanbul and the reasons of high body-mass indices in these children İstanbul’daki bazı kilolu ve obez otizmli çocukların beslenme durum ve davranışları ile sahip olunan yüksek beden kitle indeksinin sebeplerininin incelenmesi
ARZU ÇALIŞKAN DEMİR Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda beslenme davranışı, ebeveyn besleme tarzı ve antropometrik ölçümler Anthropometric measurements, children feeding behaviour and parent feeding style in childrens diagnosed with autism spectrum disorders
AYŞE NUR KAYNAR Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenme durumunun belirlenmesi Determination of nutritistional status in children with autism spectrum disorder
ÇAĞLA ÇELİKKOL SADIÇ Otizm spektrum bozukluğu tanılı küçük çocuklarda iştahı düzenleyen hormon düzeylerinin değerlendirilmesi Evaluation of appetite-regulating hormones in young children with autism spectrum disorder
DİLHAN ADIGÜZEL Otizmli çocukların anne sütü alım sürelerinin ve beslenme süreçlerinin erken tanı ile olan ilişkisinin incelenmesi Investigation of the relation between the breast milk intake period and nourishment process in early diagnosis of children with autism.
ECEM ŞAHİN Otizmli çocukların beslenmesi ve ailelerinin tutumu Nutrition of chldren wth autism and attitude of their families
FATMA KILIÇ Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenme durumu ve uyku durumunun duyu profili ile ilişkilendirilmesi The relationship with sensory profile and nutritional status, sleep status in children with autism spectrum disorder
GÜLSÜM YILDIRIM Otistik çocuklarda otizm ve beslenme düzeyinin incelenmesi Autistic children investigation of autism and nutritional level
GÜLAY BAKLA Otizmli çocuklarda gastrointestinal sorunların önlenmesinde eğitimin etkinliğinin incelenmesi Evaluation of effectiveness of training in prevention of gastrointestinal problems in children with autism
HALE GÖK DAĞIDIR Serebral palsi ve otizmli çocuklarda beslenme alışkanlıklarının gösterilmesi ve biyokimyasal yaklaşımlarla değerlendirilmesi Signation of dietary habits in children with autism and cerebral palsy and its evaluation with biochemical approaches
MERVE ESRA ÇITAR Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin beslenme durumu ve diyet antioksidan kapasitelerinin değerlendirilmesi Evaluation of nutrition status and diet antioxidant capacity of individuals with autism spectrum disorders
NUR ATEŞ Otizmli çocuk ve adölesanlarda öğün davranışı ve beslenme durumu ile annelerinin ortoreksiya eğilimlerinin değerlendirilmesi The evaluation of meal time behaviours and nutritional status in children and adolescents with autism and orthorexia tendency of their mothers
NUR SENA ÖZ Tipik gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yeme davranışları ve ebeveynlerin yemek zamanı tutumlarının arasındaki ilişkinin incelenmesi Analysing of the relationship between the eating habits of the children WHO has typical development and autism spectrum disorder with attitudes of the parents at mealtime
PINAR BAŞAR ŞENYILMAZ Otizm spektrum bozukluğu ve down sendromu olan bireylerde oral motor beceriler ve beslenme problemlerinin incelenmesi The investigation of oral motor skills and feeding problems in individuals with autism spectrum disorder and down syndrome
ZEHRA BAT 6-15 yaş arası otizm spektrum bozukluğu olan çocukların beslenme durumunun değerlendirilmesi Assestment of the nutritional status of children age of 6-15 with austism spectrum disorder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir